YENİ MÜFREDAT AÇIKLANDI ; BEDEN EĞİTİMİN ADI DEĞİŞTİ

Bakan Yılmaz: Gelecek nesillerin daha donanımlı olabilmesi için müfredatın yenilenmesi ihtiyacı doğurmuştur. Çağın gereği, ferdin ve toplumun ihtiyaçları  doğrultusunda müfredatı yeniledik."

- "Müfredat; öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşleri alınarak yenilendi."

- 2017-2018 eğitim öğretim yılında 1,5 ve 9. sınıflarda yeni müfredat programı uygulanacak.

- "İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, İHL'lerde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı müfredat yenilenmiştir."

- "Yenilenen müfredatların  sade ve anlaşılır olması ön planda tutulmuştur."

- "Öğrencilere kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler belirlenirken derslerin tabiatı dikkate alınmıştır."

- "Müfredatların giriş bölümüne 'değerler eğitimi' başlığı altında bir bölüm eklenmiştir."

- Bu müfredat, şu ana kadar yapılmış en demokratik, en katılımcı, en çoğulcu müfredattır."

- "Yapılan saha çalışmalarına ve anketlere 100 bine yakın öğretmen ve veli katıldı.

"Beden eğitimi dersinin adı, beden eğitimi ve spor olarak değiştirildi."

Eğitimde kalite, bizim değişmez hedefimizdir."

 

 Facebook sayfamız:  https://www.facebook.com/bedenegitimiogretmenleri/